OperatorDescription
[ -a FILE ]File varsa true döner.
[ -b FILE ]File varsa ve özel bir dosya ise true döner. Örnek RAM,Driver atanmışsa. veya fifo da olabilir.
[ -c FILE ]File varsa ve karekter özel bir dosya ise true döner. Örneğin bir char karşılık 8 bitlik binary yazma formatı varsa /dev/stdin /dev/stdout gibi
[ -d FILE ]File varsa ve bir dizinse true döner.
[ -e FILE ]File varsa true döner.
[ -f FILE ]File varsa ve düzeni varsa true döner. Bir formata sahipse.
[ -g FILE ]File varsa ve SGID biti aktifse true döner. Normal dosya yetkisi -rwxr-xr-x SGID biti -rwxr-sr-x , işlem yapıldığında user değil group yetkileri ile çalışır.
[ -h FILE ]File varsa ve sembolik bir bağlantısı varsa yani lnk uzantısı belirtiyorsa true döner.
[ -k FILE ]File varsa ve yapışkan biti açıksa (sticky) true döner. -rwxr-xr-t veya drwxrwxrwt olabilir. /tmp için kullanılabilir.
[ -p FILE ]File varsa ve pipeline yani fifo ise true döner.
[ -r FILE ]File varsa ve okuma iznide varsa true döner.
[ -s FILE ]File vardır ve içeriği boş değilse true döner.
[ -t FD ]File varsa ve FD ise true döner.(File descriptor) /proc/PID/fd/ yolundan erişilebilinir.
[ -u FILE ]File varsa ve SUID biti ayarlanmışsa true döner. -rwsr-xr-x
[ -w FILE ]File vardır ve yazma izni varsa true döner.
[ -x FILE ]File vardır ve execute çalıştırma yapılıyorsa true döner.
[ -O FILE ]File varsa ve kontrol eden usera ait ise true döner.
[ -G FILE ]File varsa ve kontrol edenin grubunda ise true döner.
[ -L FILE ]File varsa ve sembolik bir bağlantıysa true döner. Örnek .lnk dosyası gibi farklı bir yolu dizeyi işaret ediyorsa.
[ -N FILE ]File varsa ve en son okuma yapıldıktan sonra file değiştirilmiş düzenlenmiş ise true döner.
[ -S FILE ]File varsa ve bir socket ise true döner.

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *