#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>

int main () 
{
   int n;
   int *a;

   a = (int*)calloc(10, sizeof(int)); // calloc fonksiyonu verildiği adet carpı veri türünün kapladığı yer alanını RAM üzerinde "0" veya "\0" olarak tahsis edilmeyi garanti eder. Geri dönüş değeri pointerdır ve free fonksiyonu ile RAM alanına geri aktarılır. Kullanım bırakılır.
   
   free( a );
   
   return(0);
}

0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *